ایمیل مارکتینگ

ایمیل یک ابزار ارتباطی است که از ابتدای ظهور اینترنت مطرح شد و به عنوان شناسه ملی اینترنتی توانسته جایگاه خود را حفظ کند. اکثر مردم ایمیل های خود را به طور مداوم چک می‌کنند. پس کافیست ایمیل شما بتواند توجه آنها را جلب نماید و به محصولات و خدمات شما نیاز داشته باشند. وب پیشه می تواند در تهیه استراتژی و پیاده سازی بازاریابی ایمیل به شما کمک کند.

ایمیل مارکتینگ

سرویس ایمیل مارکتینگ

راه اندازی سرویس میلرلایت برای اجرای فرآیند ایمیل مارکتینگ

استراتژی ایمیل مارکتینگ

برنامه ریزی و نوشتن استراتژی ایمیل مارکتینگ خدمات شما

مدیریت ایمیل مارکتینگ

اجرا و مدیریت فرآیند ایمیل مارکتینگ خدمات شما

گزارش کارکرد

گزارش هفتگی کارکرد و نرخ باز و کلیک شدن ایمیل مارکتینگ