درباره رادین بیشتر بدانید

شرکت تدبیر اندیشان رادین پارس با نام تجاری شتاب دهنده رادین در جهت مدیریت و هدایت ایده‌ها و استارتاپ‌های آینده اکوسیستم استارتاپی ایران در سال ۱۳۹۷ تشکیل شده است. مأموریت رادین ارائه خدمات متنوع و متمایز به سرمایه گذاران و استارتاپ‌ها در زمینه توسعه بازار است. در جهت تحقق مأموریت و توسعه اهداف شرکت، رادین چهار خدمت استارتاپی را ارائه می‌دهد که در عین این که هر کدام به صورت مستقل عمل می‌کنند در کنار هم زنجیره‌ای کامل از یک زیست بوم نوآوری و کارآفرینی را تشکیل می‌دهند.

 

همراهان رادین

استارتاپ‌ها

رادین گرافیک

تفکر طراحی

یارا