شتابدهی

شتاب دهنده رادین جهت حمایت از کسب‌وکارهای نوپا و پشتیبانی از استارتاپ‌ها سعی دارد فرصتی برای ساخت، رشد و توسعه ایده‌ها و توانایی‌های آن‌ها ایجاد کرده است.

شتابدهی رادین

منتورینگ

آموزش

شبکه سازی

سرمایه‌گذاری

پیوستن به رادین

رادین در کنار شماست تا ایده خود را بسازید، رشد و توسعه دهید. فقط کافیست فرآیند شتابدهی رادین را طی کنید.